Metodické usmernenia

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Od 01.02.2020 vstúpil do platnosti nový metodický pokyn na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej, ktorý je vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby pod číslom 2/2020. Tento Metodický pokyn v článku 15 zavádza „Metodické usmernenie TS EK“, ktoré nahrádza udeľovanie špecifického postupu. Metodické usmernenie TS EK môže meniť postup emisnej kontroly čiastočne, napr. dovoľuje zmeniť niektorý z meraných resp. vyhodnocovaných parametrov, alebo úplne, napr. absolútna zmena emisného systému vozidla.

V praxi to znamená, že ak ku kontrolovanému vozidlu je vydané Metodické usmernenie TS EK, technik EK má povinnosť postupovať v súlade s Metodickým usmernením TS EK a ostatné úkony emisnej kontroly má vykonať v rozsahu aktuálne platného Metodického pokynu na výkon emisnej kontroly.
Metodické usmernenia sú alternatívou k „Špecifickému postupu TS EK“, ale pri ich aplikácii sa nepožaduje telefonát s požiadavkou na udelenie špecifického postupu. Pri použití Metodického usmernenia postačuje zaznačenie do ďalších záznamov čísla a roku vydania Metodického usmernenia TS EK, podľa ktorého technik EK postupoval, v súlade s metodickým pokynom 38/2018.
Metodické postupy sú uvedené na stránke www.seka.sk v sekcii Technici / Metodické usmernenia

Ak ste oprávnená osoba EK a čítate tento mail, poprosíme Vás o distribúciu tejto informácie medzi Vašich technikov.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze