Novela zákona 106/2018 Z. z.

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Národná rada Slovenskej republiky, prijala zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
Tento zákon okrem iných novelizuje aj zákon 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde článkom XIV dopĺňa § 170b - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.
V oblasti emisných kontrol zavádza najmä nasledovné zmeny a úpravy:

  • platnosť emisnej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
  • platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
  • platnosť povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
  • platnosť povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
  • pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  • počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia pracoviska emisnej kontroly.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze