Novela zákona 106/2018 Z. z.

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, kde sa v čl. XXXVI novelizuje aj zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/198/vyhlasene_znenie.html

V zákone č. 106 / 2018 prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli prijaté dve zmeny:

  • v novelizačnom bode 32, ktorý nadobudol účinnosť  dňom vyhlásenia 21.7.2020 sa posúva o rok povinnosť podrobiť vozidlo po vážnej dopravnej nehode a škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy na koniec roka 2021, čo znamená že táto povinnosť začne platiť od 1.1.2022.
  • v novelizačných bodoch 1 až 31 a 33, sa s účinnosťou od 1.7.2021 ruší vydávanie kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze