Novely metodických pokynov

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

MP č. 2/2020
Od 1.2.2020 nadobúda platnosť nové znenie metodického pokynu na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej pod označením Metodický pokyn č. 2/2020, na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom.
Metodický pokyn okrem gramatických a štylistických zmien obsahuje úpravy odkazov pod čiarou aj ďalšie zmeny, týkajúce sa okrem iného najmä:
• zmeny v udeľovaní špecifického postupu a alternatívneho merania,
• upresnenia zaznamenávania VIN v prípade jeho poškodenia, a absencie počítadla prejdenej vzdialenosti,
• postupu pri výkone EK, ak identifikácia a vizuálna kontrola bola vykonaná tým istým technikom v plnom rozsahu, v rámci TK, ktorá bezprostredne predchádzala EK.

MP č. 3/2020
Od 1.2.2020 nadobúda účinnosť aj Metodický pokyn č. 3/2020, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018 ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie.
Novela Metodického pokynu upravuje predkladanie dokladov pre jednotlivé prípady vykonávania emisnej kontroly pravidelnej pred prihlásením do evidencie.
Konsolidované znenie metodického pokynu aj s pôvodným znením a jednotlivými novelami si môžete pozrieť tu.

MP č. 4/2020
Od 1.2.2020 nadobúda účinnosť aj Metodický pokyn č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 38/2018 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole.
Novela Metodického pokynu dopĺňa ďalšie možnosti vyznačovania Ďalších záznamov a podrobnosti ohľadom preberania dokladov.
Konsolidované znenie metodického pokynu aj s pôvodným znením a jednotlivými novelami si môžete pozrieť tu.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze